Related Post

Permalink to Yaman – Qasidah Burdah – قصيدة البردة‎ of Imam Busiri – Yemeni Rendition | NaushahiSilsila
Yaman – Qasidah Burdah – قصيدة البردة‎ of Imam Busiri – Yemeni Rendition | NaushahiSilsila

Leave a reply